7.4.1. Δημιουργία Λεξικού

Επιλέγοντας «Λεξικό» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής που φαίνεται στην Εικόνα 7.4.1.

Η φόρμα εισαγωγής αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία.

Όνομα: Δώστε έναν αντιπροσωπευτικό τίτλο για το Λεξικό.

Περιγραφή: Γράψτε μια σύντομη περιγραφή σχετική με το περιεχόμενο του Λεξικού.

Εγγραφές ανά σελίδα: Ορίστε τον αριθμό των εννοιών που θέλετε να εμφανίζονται ανά σελίδα στο Λεξικό.

Τύπος λεξικού: Μπορείτε να καθορίσετε ένα βασικό Λεξικό για το μάθημα και πολλά δευτερεύοντα. Το βασικό Λεξικό δημιουργείται από τον εκπαιδευτή του μαθήματος ενώ στα δευτερεύοντα Λεξικά μπορούν να συνεισφέρουν και οι εκπαιδευόμενοι καταχωρώντας εγγραφές. Εγγραφές από τα δευτερεύοντα Λεξικά μπορούν να μεταφερθούν στο βασικό με πρωτοβουλία του εκπαιδευτή.

Επιτρέπονται οι διπλές εγγραφές: Επιτρέποντας τις διπλοεγγραφές, η ίδια έννοια μπορεί να καταχωρηθεί πάνω από μία φορά. Με αυτό τον τρόπο μια έννοια μπορεί να έχει πολλούς ορισμούς.

Να επιτρέπονται τα σχόλια στις εγγραφές: Δίνετε η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να προσθέτουν σχόλια στις εγγραφές του Λεξικού. Οι εκπαιδευτές μπορούν πάντα να προσθέτουν σχόλια.

Να επιτρέπεται η προεπισκόπιση εκτύπωσης: Στους εκπαιδευόμενους μπορεί να επιτρέπεται η προεπισκόπηση εκτύπωσης του Λεξικού ή όχι. Οι εκπαιδευτές μπορούν πάντα να χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Αυτόματη σύνδεση εγγραφών λεξικού: Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία συνδέσμων όποτε οι έννοιες του Λεξικού εμφανίζονται οπουδήποτε αλλού στο μάθημα. Αν θέλετε ενεργή αυτή την επιλογή αλλά για κάποια συγκεκριμένη έννοια δεν επιθυμείτε τη δημιουργία συνδέσμου, τοποθετείστε τη συγκεκριμένη έννοια ανάμεσα στις ετικέτες <nolink> και </nolink>. Σημειώστε ότι τα ονόματα κατηγορίας γίνονται επίσης σύνδεσμοι.

Αποδοχή εξ ορισμού: Με την επιλογή αυτή καθορίζεται αν οι εγγραφές που καταχωρεί ο εκπαιδευόμενος θα γίνονται αυτόματα εμφανείς σε όλους τους χρήστες ή θα απαιτείται πρώτα η έγκριση του εκπαιδευτή.

7_4_1.jpg Εικόνα 7.4.1: Φόρμα δημιουργίας Λεξικού

Μορφή προβολής: Αφορά τη μορφή με την οποία θα εμφανίζονται οι εγγραφές του Λεξικού. Οι διαθέσιμες μορφές είναι:

  • Απλό, στυλ λεξικού: οι έννοιες του Λεξικού είναι ταξινομημένες αλφαβητικά, οι συγγραφείς των εγγραφών δεν αναφέρονται και τα συνημμένα αρχεία παρουσιάζονται ως σύνδεσμοι.
  • Εγκυκλοπαίδεια: όπως στην περίπτωση της μορφής «Πλήρης με συγγραφέα» με τη διαφορά ότι οι συνημμένες εικόνες δεν παρουσιάζονται ως σύνδεσμοι αλλά ενσωματώνονται στον ορισμό της έννοιας.
  • Λίστα εγγραφών: εμφανίζονται μόνο οι έννοιες των εγγραφών. Κάθε έννοια είναι ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στον ορισμό της.
  • Πλήρης με συγγραφέα: μία εμφάνιση σε στυλ φόρουμ που παρουσιάζει τα στοιχεία του συγγραφέα κάθε εγγραφής. Τα συνημμένα αρχεία παρουσιάζονται ως σύνδεσμοι.
  • Πλήρης χωρίς συγγραφέα: είναι ίδια επιλογή με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι δεν εμφανίζονται τα στοιχεία του συγγραφέα κάθε εγγραφής.
  • Συνεχής, χωρίς συγγραφέα: οι εγγραφές παρουσιάζονται η μια μετά την άλλη, χωρίς οποιοδήποτε είδος διαχωρισμού πέραν των εικονιδίων τροποποίησης.
  • Συχνές ερωτήσεις: χρήσιμη μορφή για την εμφάνιση καταλόγων συχνών ερωτήσεων. Επισυνάπτει αυτόματα τις ετικέτες «Ερώτηση» και «Απάντηση» στον όρο και την ερμηνεία μιας εγγραφής αντίστοιχα.

Εμφάνιση συνδέσμου ‘Ειδικά’: Ο σύνδεσμος «Ειδικά» στο ευρετήριο πλοήγησης (Εικόνα 7.4.2) επιτρέπει την πλοήγηση σε έννοιες που ξεκινούν με ειδικούς χαρακτήρες όπως: @, #, κτλ. Εμφάνιση αλφαβήτου: Επιτρέπει την πλοήγηση με τη χρήση του αλφάβητου στο ευρετήριο πλοήγησης (Εικόνα 7.4.2). Εμφάνιση συνδέσμου ‘Όλα’: Ο σύνδεσμος «Όλα» στο ευρετήριο πλοήγησης (Εικόνα 7.4.2) επιτρέπει την εμφάνιση όλων των εγγραφών ταυτόχρονα.

7_4_2.jpg

Εικόνα 7.4.2: Ευρετήριο πλοήγησης

Πάντα επεξεργασία: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποφασίσετε εάν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τις εγγραφές τους οποιαδήποτε στιγμή ή όχι.

Να επιτρέπεται η βαθμολόγηση των εγγραφών;: Αφού επιτρέψετε τη βαθμολόγηση των εγγραφών μπορείτε να καθορίσετε ποιοι από τους χρήστες θα μπορούν να βαθμολογούν και ποια κλίμακα θα χρησιμοποιούν.

Χρήστες: Ορίστε ποιοι μπορούν να βαθμολογήσουν τις εγγραφές, μόνο οι διδάσκοντες ή και οι εκπαιδευόμενοι.

Βαθμός: Καθορίζεται η κλίμακα της βαθμολογίας. Μπορεί να έχει τιμή 1-100 ή αν έχετε δημιουργήσει κάποια δική σας κλίμακα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Περιορισμός βαθμολογιών σε εγγραφές με ημερομηνίες σε αυτό το διάστημα : Περιορίστε τη βαθμολόγηση στις εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καθορίστε το χρονικό αυτό διάστημα (από πότε μέχρι πότε).

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε το Λεξικό που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Λεξικό» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας του Λεξικού) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας του Λεξικού, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

 
ellak/7.4.1.txt (553 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki