7.12.2 Συμμετοχή εκπαιδευόμενου Βάσης δεδομένων

Για να μεταβείτε σε μια Βάση δεδομένων, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε «Βάσεις δεδομένων» από το μπλοκ Δραστηριότητες. Στη λίστα με τις Βάσεις δεδομένων που εμφανίζεται, επιλέξτε τη Βάση που επιθυμείτε, πατώντας πάνω στον τίτλο της. Αμέσως μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα της Βάσης που επιλέξατε (Εικόνα 7.12.35).

database35.jpg

Εικόνα 7.12.35: Αρχική σελίδα Βάσης δεδομένων

Στην Εικόνα 7.12.35, στο πάνω μέρος, υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη Βάση και ακολουθούν τέσσερις καρτέλες σχετικές με τις καταχωρήσεις της Βάσης. Οι καρτέλες που είναι διαθέσιμες σε εσάς και τις οποίες μπορείτε να τις επιλέξετε πατώντας πάνω σε αυτές, είναι οι εξής:«Προβολή λίστας», «Προβολή μοναδιαίας», «Αναζήτηση» και «Προσθήκη καταχώρησης». Οι καρτέλες αυτές αναλύθηκαν στις παραγράφους 7.12.1.3 , 7.12.1.3 , 7.12.1.7 και 7.12.1.2 αντίστοιχα και ισχύουν και στην περίπτωση του εκπαιδευόμενου.

 
ellak/7.12.2.txt (8 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki