7.3.2 Διαχείριση Ομάδας Συζητήσεων

Επιλέγοντας «Ομάδες Συζητήσεων» από το μπλοκ Δραστηριότητες, εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις Ομάδες Συζητήσεων που έχετε δημιουργήσει. Πατώντας στον τίτλο της Ομάδας Συζητήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε, μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα της Ομάδας Συζητήσεων (Εικόνα 7.3.2).

2.jpg Εικόνα 7.3.2: Αρχική σελίδα Ομάδας Συζητήσεων

‘Οσο αφορά την εγγραφή στην Ομάδα Συζητήσεων, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στο πεδίο «Υποχρεωτική εγγραφή όλων» κατά τη δημιουργία της δραστηριότητας, στην πάνω δεξιά γωνία της παραπάνω εικόνας (Εικόνα 7.3.2), εμφανίζονται κάποιες επιλογές κάτω από το κουμπί «Τροποποίηση του/της Ομάδας Συζητήσεων». Για παράδειγμα, αν στο πεδίο «Υποχρεωτική εγγραφή όλων» της φόρμας δημιουργίας Ομάδας Συζητήσεων (Εικόνα 7.3.1) επιλέξατε «Όχι», τότε εμφανίζονται οι επιλογές: «Υποχρεωτική εγγραφή όλων», «Εμφάνιση/Επεξεργασία εγγεγραμμένων» και «Εγγραφείτε σε αυτή την ομάδα συζητήσεων». Πατώντας το σύνδεσμο «Υποχρεωτική εγγραφή όλων», εγγράφετε όλους τους χρήστες σε αυτή την Ομάδα Συζητήσεων. Με την επιλογή «Εμφάνιση/Επεξεργασία εγγεγραμμένων» εμφανίζεται η λίστα με τους χρήστες που έχουν εγγραφεί σε αυτή τη δραστηριότητα. Για να εγγραφείτε ο ίδιος στη δραστηριότητα αυτή, πατήστε στο σύνδεδμο «Εγγραφείτε σε αυτή την ομάδα συζητήσεων».

Για να προσθέθετε το θέμα συζήτησης που επιθυμείτε, επιλέξτε «Προσθήκη νέου θέματος συζήτησης». Στη φόρμα που εμφανίζεται (Εικόνα 7.3.3) συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Θέμα: Επιλέξτε θέμα για την Ομάδα συζήτησης. Ο τίτλος που θα δώσετε εδώ σκόπιμο είναι να φανερώνει στον εκπαιδευόμενο το περιεχόμενο της συζήτησης. Μήνυμα: Γράψτε ένα σύντομα μήνυμα. Εγγραφή: Επιλέξτε αν θέλετε ή όχι να σας αποστέλλονται αντίγραφα των μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Επισυναπτόμενο: Μπορείτε αν θέλετε να επισυνάψετε προαιρετικά ένα αρχείο με μέγιστο μέγεθος 500 ΚΒ. Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τώρα: Τσεκάρετε το αντίστοιχο τετράγωνο, αν επιθυμείτε οι συνδρομητές στην Ομάδα συζητήσεων να λάβουν ενημερωτικό email για το θέμα που μόλις προσθέσατε. Αποθηκεύοντας τις αλλαγές σας, μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα θέματα που έχετε προσθέσει σε αυτή την Ομάδα συζητήσεων. Αν θέλετε να κάνετε αλλαγή σε κάποιο από τα θέματα, αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που δημιουργήθηκε.

3.jpg Εικόνα 7.3.3: Προσθήκη θέματος συζήτησης

Επιλέγοντας το θέμα που προσθέσατε, εμφανίζεται το μήνυμα που αποστείλατε καθώς και οι εξής επιλογές: «Επεξεργασία», «Διαγραφή» και «Απάντηση», όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.3.4.

  • Επεξεργασία: η επιλογή «Επεξεργασία» σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το μήνυμα που αποστείλατε στην Ομάδα Συζητήσεων. Ο σύνδεσμος αυτός θα είναι διαθέσιμος μόνο για 30 λεπτά από τη δημοσίευση του μηνύματός σας.
  • Διαγραφή: με τη βοήθεια αυτού του συνδέσμου, μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα που αποστείλατε στη συγκεκριμένη Συζητήσεων, μέσα σε διάστημα 30 λεπτών (εφόσον αυτή επιλογή εμφανίζεται στην οθόνη σας μόνο για 30 λεπτά).
  • Απάντηση: η επιλογή αυτή βρίσκεται κάτω από κάθε μήνυμα που αποστέλλεται σε μια Ομάδα Συζητήσεων και σας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσετε σε συγκεκριμένο μήνυμα, συμπληρώνοντας ίδια πεδία με αυτά της φόρμας που βρίσκεται στην Εικόνα 7.3.3.

4.jpg

Εικόνα 7.3.4: Σελίδα μετά την προσθήκη θέματος συζήτησης

Πρόσθετες επιλογές σε Ομάδα Συζητήσεων Εκτός από τις παραπάνω επιλογές σε μια Ομάδα Συζητήσεων, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις Ομάδα Συζητήσεων, πληκτρολογώντας το θέμα που σας ενδιαφέρει στο πλαίσιο «Αναζήτηση στις ομάδες συζητήσεων» (Εικόνα 7.3.5) που βρίσκεται στη σελίδα που μεταβαίνετε μόλις επιλέξετε μια συγκεκριμένη Ομάδα Συζητήσεων (Εικόνα 7.3.4).

5.jpg

Εικόνα 7.3.5: Αναζήτηση στις Ομάδες Συζητήσεων

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των μηνυμάτων της συζήτησης (σε φωλιασμένη μορφή, σε νηματική μορφή, οριζοντίως με την πιο πρόσφατη πρώτη ή οριζοντίως με την παλαιότερη πρώτη) με τη βοήθεια του αντίστοιχου αναδυόμενου μενού (Εικόνα 7.3.6), το οποίο είναι διαθέσιμο στη σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.3.4.

6.jpg

Εικόνα 7.3.6: Επιλογή τρόπου εμφάνισης των μηνυμάτων της Ομάδας Συζητήσεων

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να μετακινήσετε τα μηνύματα της συγκεκριμένης Ομάδας Συζητήσεων σε κάποια άλλη Ομάδα Συζητήσεων του μαθήματος, με τη βοήθεια του αντίστοιχου αναδυόμενου μενού (Εικόνα 7.3.7).

7.jpg

Εικόνα 7.3.7: Μετακίνηση μηνυμάτων της Ομάδας Συζητήσεων

 
ellak/7.3.2.txt (492 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki