Ε.Λ./Λ.Α.Κ. για την Εκπαίδευση – Συνοπτικός οδηγός

Συνοπτική περιγραφή

Ο οδηγός τον οποίο προτείνουμε θα καλύπτει: α) υπάρχουσες διανομές Gnu/Linux με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, β) βασικές κατηγορίες λογισμικού γενικής ή/και ειδικής χρήσης: σουίτες γραφείου, γραφικά, πολυμέσα, γλώσσες προγραμματισμού, υποδομή σχολικών εργαστηρίων, οργάνωση και διαχείριση σχολείων, διαχείριση περιεχομένου και μάθησης, καθώς και γ) εφαρμογές και σουίτες ψυχαγωγικής εκμάθησης που καλύπτουν ανάγκες για βασικά γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, φυσική, γεωγραφία, ιστορία) των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η παρουσίαση κάθε εφαρμογής θα περιλαμβάνει: σύντομο περιγραφικό κείμενο, λειτουργικά συστήματα που την υποστηρίζουν, αναφορά σε βαθμίδα εκπαίδευσης , στιγμιότυπα οθόνης, υπερσυνδέσμους και σχετικές εφαρμογές.

Πίνακας περιεχομένων

 • Εισαγωγή
 • Το Ε.Λ./Λ.Α.Κ. στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικές διανομές Linux
 • Υποδομή σχολικών εργαστηρίων
 • Οργάνωση και διαχείριση σχολείων
 • Γραφείο
 • Γραφικά
 • Πολυμέσα
 • Διαδίκτυο
 • Συστήματα διαχείρισης μάθησης
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εφαρμογές ανά γνωστικό αντικείμενο
 • Ψυχαγωγική εκμάθηση
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια
 • Εικονικοί κόσμοι
 • Διαδικτυακό ανοικτό περιεχόμενο
 • Διαδικτυακά αποθετήρια εφαρμογών

Παραδοτέα

 • Το αρχείο του οδηγού σε ODT μορφή
 • Το αρχείο του οδηγού σε PDF μορφή

Χρονοδιάγραμμα

 • 10/05/2009: Ολοκλήρωση δημιουργίας ομάδας
 • 10/06/2009: Ολοκλήρωση συγγραφής του οδηγού
 • 17/06/2009: Δημιουργία wiki στο www.ellak.gr

Ομάδα συγγραφής

Γιάννης Κασκαμανίδης email: ttnfy17@sch.gr

Αχιλλέας Κασκαμανίδης achilk55@gmail.com

Θανάσης Κασκαμανίδης thanoskas@gmail.com

 
ellak/πρόταση.txt (3 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki