7.4.3 Αναζήτηση εγγραφής

Αφού μεταβείτε στο Λεξικό που επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης (Εικόνα 7.4.4) με το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε έννοιες που περιλαμβάνονται στο Λεξικό. Για να ξεκινήσει η αναζήτηση, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο την έννοια που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια να πατώντας στο κουμπί «Αναζήτηση» για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

7_4_4.jpg

Εικόνα 7.4.4: Πλαίσιο αναζήτησης

Για την αναζήτηση εγγραφών, υπάρχουν επίσης και οι καρτέλες αναζήτησης-προβολής (Εικόνα 7.4.5).

7_4_5.jpg

Εικόνα 7.4.5: Καρτέλες αναζήτησης εγγραφών

Οι καρτέλες αυτές είναι:

  • Προβολή ανά αλφάβητο: η αλφαβητική αναζήτηση είναι ανάλογη με τη συνηθισμένη αναζήτηση σε ένα έντυπο λεξικό και αποτελεί τον πιο γνωστό τρόπο αναζήτησης. Επιλέγοντας αυτή την καρτέλα, μπορείτε να δείτε τις έννοιες που αρχίζουν από ένα συγκεκριμένο γράμμα ή όλες τις έννοιες του Λεξικού σε μία λίστα, αν επιλέξετε το σύνδεσμο «ΟΛΑ». Ο αριθμός των εγγραφών που θα εμφανίζονται σε μία σελίδα εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο εκπαιδευτής.
  • Προβολή ανά κατηγορία: αν κατά τη διάρκεια εισαγωγής των εγγραφών του Λεξικού καθοριστεί και συγκεκριμένη κατηγορία για τις εγγραφές αυτές, τότε υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει αναζήτηση μέσω αυτής της παραμέτρου.
  • Προβολή ανά ημερομηνία: η καρτέλα αυτή εμφανίζει τις εγγραφές σύμφωνα με την ημερομηνία που εισήχθησαν στο Λεξικό ή την ημερομηνία που ενημερώθηκαν.
  • Προβολή ανά συγγραφέα: η καρτέλα αυτή εμφανίζει τις εγγραφές που κάθε ένας εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος (εάν αυτό επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις του Λεξικού) έχει εισάγει.
 
ellak/7.4.3.txt (463 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki