Ελληνοποίηση Πλατφόρμας Moodle

Ομάδα Ανάπτυξης:

Περίληψη Έργου:

Συνεργάστηκαν οι ομάδες 19 και 25.

Στόχος της πρότασης είναι η ελληνοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Moodle. Το Moodle είναι γνωστό σύστημα διαχείρισης μάθησης. Η ελληνοποίηση του συγκεκριμένου λογισμικού αναμένεται να συμβάλλει στην υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ για την υποβοήθηση ηλεκτρονικής μάθησης στην ελληνική πραγματικότητα.

Η ομάδα μας, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε συναφή έργα τροποποίησης, επέκτασης και εξελληνισμού ανοικτού λογισμικού, φιλοδοξεί να αναλάβει και να διεκπεραιώσει υπεύθυνα, ποιοτικά και με συνέπεια το προταθέν έργο. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα μας έχει αναπτύξει ένα μεταφρασμένο Moodle-based περιβάλλον (το σύστημα ΠΗΛΕΑΣ) για την οργάνωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) χρησιμοποιώντας πρότερη έκδοση του λογισμικού.

Ιστορικό:

Η επιλογή του Moodle στηρίζεται στην απήχηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι το Moodle χρησιμοποιείται ήδη από αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, για την υποστήριξη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Ωστόσο, η ελληνική έκδοση που προσφέρεται από τους δημιουργούς της πλατφόρμας παρουσιάζει προβλήματα και περιορισμούς με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζει το χρήστη και να υποβαθμίζει την ευχρηστία της πλατφόρμας.

===== Στόχοι: ===== Βασικός στόχος του έργου είναι η διάδοση της υιοθέτησης ΕΛ/ΛΑΚ για την υποβοήθηση εκπαιδευτικών εργασιών. Όπως προαναφέρθηκε, επιλέχθηκε το Moodle λόγω της μεγάλης του διάδοσης στην Ευρώπη αλλά και της γενικής θετικής του απήχησης στον ελληνικό χώρο.
Προτείνεται, λοιπόν, η βελτίωση της τρέχουσας ελληνικής έκδοσης, με την άρση των περιορισμών και την επίλυση των προβλημάτων τα οποία τώρα αντιμετωπίζει. Έτσι η νέα ελληνική έκδοση του Moodle θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους δασκάλους, καθηγητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη και διαχείριση μαθημάτων, επιμορφώσεων και γενικότερα τη διαχείριση εκπαιδευτικών διαδικασιών. Επιμέρους στόχοι είναι:
- η κατά το δυνατόν βελτίωση της ελληνοποίησης της διεπιφάνειας χρήστη της πλατφόρμας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεξικό που χρησιμοποιεί το Moodle δεν είναι πλήρως συμβατό με γλώσσες που έχουν πτώσεις και κλίσεις (όπως τα Ελληνικά). Η ελληνοποίηση της διεπιφάνειας χρήστη θα αφορά την τρέχουσα έκδοση του Moodle (1.9.4) αλλά θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για τις παλιότερες εκδόσεις μέχρι και την 1.6.9.
- η πλήρης ελληνοποίηση των αρχείων βοήθειας
- η συγγραφή ελληνικών οδηγών χρήσης της πλατφόρμας

Παραδοτέα:

Η μετάφραση έχει συμπεριληφθεί στο επίσημο πακέτο διανομής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε χρήστη του Moodle πολύ απλά επιλέγοντάς την από το σχετικό εργαλείο διαχείρισης της πλατφόρμας. Ως μέρος του πηγαίου κώδικα του Moodle, η μετάφραση διατίθεται με άδεια χρήσης GNU GPL. Τρέχουσα Μετάφραση: http://download.moodle.org/download.php/lang16/el_utf8.zip Η μετάφραση είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του Moodle CVS, και μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα μέσα από τα εργαλεία διαχείρισης της πλατφόρμας. Οδηγός Χρήσης (Moodle User Manual): Πατήστε Εδώ

Παρουσίαση Μελέτης:

Κατεβάστε σε μορφή OpenOffice.org Impress την αναφορά παράδοσης του έργου για την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ: Πατήστε Εδώ
ή για pdf Πατήστε Εδώ

Creative Commons License
Moodle User Manual by Konstantinidis Andreas, Papadopoulos Pantelis, Tsiatsos Thrasyvoulos, Demetriadis Stravros is licensed under Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Greece License.

 
ellak/greek_translation_of_moodle.txt (58 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki