Δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τον Εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά

  1. Διαβούλευση για το σύνολο της πρωτοβουλίας, που ολοκληρώθηκε στις 01/12/2010
  2. Πρόσκληση για τον εμπλουτισμό της Wikipedia με περιεχόμενο από τον πολιτιστικό, φυσικό, λαογραφικό, αρχαιολογικό αλλά και ευρύτερα τουριστικό πλούτο της Ελλάδας.
  3. Διενέργεια εκπαιδευτικών Σεμιναρίων και εκδηλώσεων για τη Wikipedia σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Το σύνολο των παραπάνω δράσεων καταγράφονται αναλυτικά στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας mywikipedia.gr

Διαρκής διαβούλευση για τη δράση γίνεται μέσω της σχετικής Λίστας Ταχυδρομείου.

 
eellak/mywikipedia.txt (921 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki