3.4.2.1 Δημιουργία Λογαριασμού χρήστη

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση σε κάποια μαθήματα θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό. Επιλέξτε «Είσοδος» από την κορυφή ή το τέλος της αρχικής σελίδας του Moodle, είτε από το μενού «Είσοδος» (Εικόνα 3.5.1) επιλέξτε «Ξεκινήστε τώρα δημιουργώντας νέο λογαριασμό!». Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην Εικόνα 3.4.1.

  • Συμπληρώστε τη φόρμα (Εικόνα 3.4.2) νέου λογαριασμού με τα δεδομένα σας.
  • Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί στη διεύθυνσή σας.
  • Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε την ηλεκτρονική διεύθυνση που περιέχει για να επιβεβαιώσετε την αίτηση για τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
  • Μετά την επιβεβαίωση του λογαριασμού σας, θα μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Moodle.
  • Αφού έχετε συνδεθεί, μπορείτε να επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να εγγραφείτε.
  • Αν σας ζητηθεί ένα “κλειδί εγγραφής” - χρησιμοποιήστε αυτό που σας έδωσε ο διδάσκοντάς σας.
  • Από εδώ και στο εξής θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλες τις δραστηριότητες και τις πηγές πληροφοριών του μαθήματος.

1.jpg Εικόνα 3.4.1: Δημιουργία νέου λογαριασμού

Εφόσον έχετε επιλέξει το κουμπί «Ξεκινήστε τώρα δημιουργώντας νέο λογαριασμό» θα εμφανιστεί η φόρμα δημιουργίας νέου λογαριασμού (Εικόνα 3.4.2).

2.jpg

Εικόνα 3.4.2: Φόρμα Νέος Λογαριασμός

Συμπληρώστε όλα τα πεδία καθώς είναι υποχρεωτικά, τόσο τα στοιχεία σύνδεσης, όσο και οι προσωπικές σας πληροφορίες.

Όνομα χρήστη: Μοναδικό όνομα με το οποίο θα γίνεται η πιστοποίηση του χρήστη στο σύστημα

Password: Ο κωδικός πρόσβασης επιβεβαιώνει το όνομα χρήστη. Επιλέξτε ένα σύνθετο κωδικό πρόσβασης.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Μία έγκυρη διεύθυνση καθώς η πιστοποίηση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όνομα: Το όνομα του χρήστη

Επώνυμο: Το επίθετο του χρήστη Πόλη/χωριό: Η τοποθεσία από την οποία εγγράφεται ο χρήσης

Χώρα: Δίνεται κατάλογος επιλογής χώρας με όλες τις χώρες του κόσμου.

Επιλέξτε «Δημιουργία του λογαριασμού μου» για να αιτηθείτε τη δημιουργία του λογαριασμού. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Το μήνυμα αυτό περιέχει απλές οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της συγκεκριμένης πλατφόρμας Moodle.

 
ellak/3.4.2.1.txt (605 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki