7.11.1 Δημιουργία Ενότητας

Επιλέγοντας «Ενότητα» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής, που φαίνεται στην Εικόνα 7.11.1 και στην Εικόνα 7.11.2. Στη φόρμα αυτή συμπληρώστε τα πεδία και στη συνέχεια αποθηκεύστε.

7_11_1.jpg

Εικόνα 7.11.1: Φόρμα δημιουργίας Ενότητας – μέρος α’

Όνομα: Γράψτε τον τίτλο που θέλετε να δώσετε στην Ενότητα.

Χρονικό Όριο (λεπτά): Μπορείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ένα χρονικό όριο εντός του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εκτέλεση της Ενότητας που δημιουργείτε. Αν ενεργοποιήσετε το χρονικό όριο τότε κατά την εκτέλεση της Ενότητας θα εμφανίζεται στους εκπαιδευόμενους ένας χρονομετρητής σεναρίου Javascript και η ώρα θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων. Εξαιτίας της φύσης της Javascript, ο χρονομετρητής δεν απορρίπτει έναν εκπαιδευόμενο όταν ο χρόνος τελειώνει, αλλά μια ερώτηση που απαντάται μετά από το χρονικό όριο δε λαμβάνεται υπόψη. Η ώρα στη βάση δεδομένων ελέγχεται κάθε φορά που ο εκπαιδευόμενος καταχωρεί μια ερώτηση.

Μέγιστος αριθμός απαντήσεων/διακλαδώσεων: Αυτή η τιμή προσδιορίζει το μέγιστο αριθμό απαντήσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής.

Μάθημα για εξάσκηση: Αν ορίσετε την Ενότητα ως «Μάθημα για εξάσκηση» τότε αυτή δε θα εμφανίζεται στη σελίδα των βαθμών.

Ατομικός τρόπος βαθμολόγησης: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να βάλετε ένα αριθμητικό βαθμό σε κάθε απάντηση. Η βαθμολογία μπορεί να έχει αρνητικές ή θετικές τιμές. Στις εισαγόμενες ερωτήσεις θα οριστεί αυτόματα 1 μονάδα για την σωστή απάντηση και 0 για τις λανθασμένες, αν και μπορείτε να αλλάξετε την βαθμολογία μετά από την εισαγωγή.

Μέγιστος βαθμός: Επιλέξτε το μέγιστο βαθμό που μπορεί να απονεμηθεί στην Ενότητα από 0 έως 100. Αυτή η αξία μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Ενότητας. Οποιαδήποτε αλλαγή έχει άμεση επίδραση στη σελίδα βαθμών και στους βαθμούς που παρουσιάζονται στους εκπαιδευόμενους.

Σπουδαστής μπορεί να το ξανακάνει: Αυτή η ρύθμιση ορίζει εάν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μια Ενότητα παραπάνω από μία φορά.

Χειρισμός επανασυμπληρώσεων: Αν επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους η παρακολούθηση της Ενότητας για περισσότερες από μια φορά τότε θα πρέπει να ορίσετε και τον τρόπο με τον οποίο θα προκύπτει η τελική βαθμολογία της Ενότητας για το εκπαιδευόμενο. Η τελική βαθμολογία μπορεί να ισούται είτε με το μέσο όρο της βαθμολογίας στις διαφορετικές παρακολουθήσεις της Ενότητας είτε να ισούται με τη μεγαλύτερη βαθμολογία από το σύνολο των παρακολουθήσεων της Ενότητας.

Εμφάνιση τρέχοντος βαθμού: Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κάθε σελίδα θα εμφανίζει την τρέχουσα βαθμολογία του εκπαιδευόμενου σε σχέση με το μέγιστο.

Να επιτρέπεται η αναθεώρηση από μαθητή: Αυτή η επιλογή θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους την πλοήγηση πίσω μέσα στο μάθημα για να διορθώσουν τις απαντήσεις τους.

Εμφάνιση κουμπιού αναθεώρησης: Αυτή η επιλογή θα προβάλει ένα κουμπί έπειτα από μια λανθασμένα απαντημένη ερώτηση, επιτρέποντας στο εκπαιδευόμενο να ξαναπροσπαθήσει.

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών: Η τιμή της επιλογής αυτής καθορίζει το μέγιστο αριθμό προσπαθειών που μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευόμενος για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Σε περίπτωση ερωτήσεων που δεν περιλαμβάνουν απαντήσεις απλά μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα του μαθήματος. Η δυνατότητα λίγων προσπαθειών μπορούν να αποθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο να σκεφτεί για την απάντηση, αλλά και οι πολλές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν τον εκπαιδευόμενο σε απογοήτευση. Ορίζοντας την τιμή της επιλογής αυτής στον αριθμό «1» δίνεται στον εκπαιδευόμενο μόνο μια φορά τη δυνατότητα να απαντήσει σε κάθε ερώτηση. Σημειώστε ότι η αξία αυτή αποτελεί γενική παράμετρο κι ισχύει για όλες τις ερωτήσεις στην Ενότητα ανεξάρτητα από τον τύπο τους.

Ενέργεια μετά από σωστή απάντηση: Επιλέξτε τη μορφή που θα ακολουθεί η Ενότητα μετά από κάθε σωστή απάντηση.

 • Κανονικό – Ακολουθήστε τη διαδρομή της ενότητας: Κανονική μορφή κατά την οποία ακολουθείται η πορεία της Ενότητας. Η συνηθισμένη δράση είναι να ακολουθηθεί η ροή όπως διευκρινίζεται στην απάντηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό θα οδηγήσει πιθανώς στην επόμενη σελίδα της Ενότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τη λογική ροή της Ενότητας, δηλαδή ξεκινάει από την αρχή και τερματίζει στο τέλος.
 • Εμφάνιση μιας σελίδας που δεν έχει εμφανιστεί: Παρουσίαση σελίδας που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Δεν παρουσιάζει ποτέ την ίδια σελίδα δύο φορές ακόμα κι αν ο εκπαιδευόμενος δεν απάντησε στην ερώτηση.
 • Εμφάνιση μιας μη απαντημένης σελίδας: Παρουσίαση σελίδας που δεν έχει απαντηθεί. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να δει τις σελίδες που μπορεί να είχαν εμφανιστεί πριν αλλά απαντήθηκαν λανθασμένα ή δεν απαντήθηκαν καθόλου.
 • Εμφάνιση προκαθορισμένης ανάδρασης: Εάν επιλέξετε «Ναι», όταν δεν υπάρχει ανατροφοδότηση για μια συγκεκριμένη ερώτηση, θα χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένες ανατροφοδοτήσεις «Αυτή είναι η σωστή απάντηση» και «Αυτή είναι η λάθος απάντηση». Εάν επιλέξετε «Όχι», όταν δεν υπάρχει ανατροφοδότηση για μια συγκεκριμένη ερώτηση, δε θα εμφανίζεται ανατροφοδότηση. Ο εκπαιδευόμενος απλώς κατευθύνεται στην επόμενη σελίδα της Ενότητας.

Ελάχιστος αριθμός ερωτήσεων: Η παράμετρος αυτή ορίζει τον ελάχιστο αριθμό ερωτήσεων που ένας εκπαιδευόμενος καλείται να απαντήσει. Η βαθμολογία του εκπαιδευόμενου επηρεάζεται από την τιμή που θα δώσετε στην παράμετρο αυτή. Για παράδειγμα αν θέσετε την τιμή 10 και ο εκπαιδευόμενος απαντήσει σε 5 ερωτήσεις από τις 20 της Ενότητας τότε η βαθμολογία του θα είναι 50%.

Αριθμός σελίδων (καρτών) προς εμφάνιση: Πρόκειται για τον αριθμό σελίδων της Ενότητας που πρόκειται να εμφανίζονται στους εκπαιδευόμενους. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται μόνο στις Ενότητες τύπου «flash card». Η προκαθορισμένη τιμή είναι μηδέν που σημαίνει ότι όλες οι σελίδες της Ενότητας θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευόμενους.

Μορφοποίηση Ενότητας: Στην περιοχή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προβολή της Ενότητας σαν προβολή παρουσίασης.

 • Παρουσίαση: Το μάθημα θα προβληθεί σαν έκθεση διαφανειών με σταθερή τιμή πλάτους, ύψους και χρώματος. Θα εμφανίζεται μπάρα κύλισης σε περίπτωση που το μήκος ή πλάτος της διαφάνειας ξεπερνά αυτό του παραθύρου. Θα υπάρχουν κουμπιά «Επόμενη» και «Προηγούμενη» σελίδα.
 • Πλάτος Παρουσίασης: Ο αριθμός των εικονοστοιχείων (pixel) για το πλάτος της διαφάνειας.
 • Ύψος Παρουσίασης: Ο αριθμός των εικονοστοιχείων (pixel) για το ύψος της διαφάνειας.
 • Χρώμα φόντου παρουσίασης: Δεκαεξαδικός κωδικός 6 γραμμάτων για το χρώμα της διαφάνειας.
 • Εμφάνιση αριστερού μενού: Θα εμφανίζει μια λίστα με τις σελίδες του μαθήματος.
 • Μπάρα προόδου: Εμφανίζει μια μπάρα προόδου στην κάτω πλευρά της σελίδας. Η μπάρα είναι πιο ακριβείς όταν το μάθημα είναι γραμμικό.

Η ενότητα προστατεύεται με κωδικό: Αν επιλέξετε «Ναι» τότε η πρόσβαση σε εκπαιδευόμενους που δε γνωρίζουν τον κωδικό για τη συγκεκριμένη Ενότητα δε θα επιτρέπεται.

Κωδικός: Αν επιλέξατε «Ναι» στην προηγούμενη παράμετρο τότε εδώ δώστε τον κωδικό που επιθυμείτε.

Διαθέσιμο από: Επιλέξτε από πότε η Ενότητα θα είναι διαθέσιμη στους εκπαιδευόμενους.

Προθεσμία: Ημερομηνία λήξης της Ενότητας, δηλαδή μέχρι πότε θα μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να πάρουν μέρος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

7_11_2.jpg

Εικόνα 7.11.2: Φόρμα δημιουργίας Ενότητας – μέρος β’

Εξαρτάται από: Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στην τρέχουσα Ενότητα να είναι εξαρτημένη από την απόδοση των εκπαιδευόμενων σε μία άλλη Ενότητα που ανήκει στο ίδιο μάθημα. Εάν η απόδοση που έχει τεθεί σαν προαπαίτηση δεν καλύπτεται, τότε ο εκπαιδευόμενος δε θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτή την Ενότητα.

 • Οι όροι για την εξάρτηση περιλαμβάνουν:
 • Χρόνος που πέρασε (σε λεπτά): ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ξοδέψει το καθορισμένο αυτό χρονικό διάστημα στην προαπαιτούμενη Ενότητα.
 • Ολοκληρώθηκε: ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ολοκληρώσει την προαπαιτούμενη Ενότητα.
 • Βαθμός καλύτερος από (%): ο εκπαιδευόμενος πρέπει να πετύχει ένα βαθμό στην προαπαιτούμενη Ενότητα που να είναι καλύτερος από αυτόν που διευκρινίζεται εδώ.

Οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν είναι απαραίτητο.

Άνοιγμα αναδυόμενου παραθύρου σε αρχείο ή ιστοσελίδα: Αυτό θα δημιουργήσει ένα pop-up παράθυρο όταν αρχίζει η

Ενότητα σε ένα αρχείο (π.χ.: ένα mp3 αρχείο) ή σε μία ιστοσελίδα. Επίσης, ένας σύνδεσμος θα τυπωθεί σε όλες τις σελίδες της Ενότητας ώστε να μπορεί να ανοιχτεί πάλι το pop-up παράθυρο αν είναι αναγκαίο. Προαιρετικά μπορείτε να δημιουργείτε ένα κουμπί «κλείσιμο παραθύρου» στο κάτω μέρους του pop-up παραθύρου, επίσης το ύψος και πλάτος του παραθύρου μπορεί να τροποποιηθεί.

Σύνδεση με μία δραστηριότητα: Στο τέλος της Ενότητας υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται σύνδεσμος προς κάποια δραστηριότητα του μαθήματος που εσείς θεωρείτε καλό να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας της Ενότητας.

Αριθμός υψηλών βαθμών προς εμφάνιση: Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θα ορίζει πόσες από τις υψηλότερες βαθμολογίες θα επιδεικνύονται.

Χρήση των ρυθμίσεων της ενότητας ως προεπιλογές: Επιλέξτε «Ναι» πριν αποθηκεύσετε την Ενότητα, και οι ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει για αυτή την Ενότητα θα είναι οι προεπιλεγμένες για την επόμενη φορά που θα δημιουργείτε μία Ενότητα για αυτό το μάθημα.

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε την Ενότητα που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Ενότητα» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της σελίδας στην Εικόνα 7.11.3) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας της Ενότητας, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

 
ellak/7.11.1.txt (545 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki