7.12.1.6 Εξαγωγή καταχωρήσεων Βάσης δεδομένων

Επιλέγοντας την καρτέλα «Εξαγωγή», μεταβαίνετε το περιβάλλον που φαίνεται στην Εικόνα 7.12.33. Μπορείτε να εξάγετε τις καταχωρήσεις της Βάσης, επιλέγοντας την κατάλληλη μορφοποίηση (CSV κείμενο, Excel ή ODS) και επιλέγοντας τα πεδία των καταχωρήσεων.Μόλις επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, πατήστε «Εξαγωγή εγγραφών βάσης δεδομένων» για να ολοκληρωθεί η Εξαγωγή.

database33.jpg

Εικόνα 7.12.33: Εξαγωγή καταχωρήσεων Βάσης δεδομένων

 
ellak/7.12.1.6.txt (43 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki